ONTSTAAN EN DOELSTELLING VAN DE HEEMKUNDIGE KRING


Op donderdag 10 februari 1939 werd door de heren Jaak Wauters en Marcel Daem een “Studiekring voor Heemkunde” gesticht binnen de werking van het Davidsfonds Wetteren. De bedoeling was dat deze studiekring, van het ogenblik hij op eigen vleugels zou kunnen vliegen, een zelfstandig bestaan zou leiden. De stichting, die gebeurde op de vooravond van WOII, resulteerde erin dat er slechts een heel korte werking was in de beginperiode. Tijdens de oorlogsjaren waren er een paar korte perioden van activiteit. Daarna moet er gewacht worden tot 1953 vooraleer er terug sprake was van de Heemkring.

In 1954 werd het statuut van VZW aangenomen.

Het was dan de definitieve start van wat één van Wetterens belangrijkste verenigingen zou worden met op zijn hoogtepunt om en bij de 500 leden. De ontsluiting van de Wetterse heemkunde werd pas een feit toen het museum voor heemkunde werd ingericht, toegankelijk voor het publiek, op het gelijkvloers van het “Stadhuis” en door de uitgave van een driemaandelijks “Tijdschrift voor Heemkunde”. Ten gevolge van financiële problemen in de jaren ‘80 en ‘90 van vorige eeuw daalde het ledenaantal tot 70, een dieptepunt. Met de verjonging van het bestuur halverwege de jaren 90 kwam de kentering. Er werden nieuwe activiteiten op het programma geplaatst en gestaag groeide de kring terug, kreeg opnieuw zijn aanzien van vroeger. Maar dit alles wil niet zeggen dat het werk af is, het begint pas…

Heemkring “Jan Broeckaert” stelt zich als doel het historische verleden van de gemeenten binnen Groot-Wetteren te doen herleven. Hiervoor maken we gebruik van mondelinge, visuele en geschreven bronnen, aangevuld met onze museumstukken die bijna volledig bestaan uit schenkingen van de Wetterse bevolking. We doen er alles aan om zo juist en volledig mogelijk te zijn. We gaan niet op zoek naar de waarheid, die ligt te ver achter ons. Wel willen wij de feiten achterhalen die onze geschiedenis heeft gemaakt.

Publicaties
Een allereerste publicatie “Leven en werk van Jan Broeckaert” verscheen op 10 mei 1940, de dag dat Duitsland België binnenviel.
Van dit boek zijn er vanzelfsprekend geen exemplaren meer te verkrijgen.
Vanaf 1954 tot 1993 gaf de Heemkundige Kring een tijdschrift uit, maar dit verdween mede door de financiële problemen die er bij de Kring heersten. Dit tijdschrift verscheen 4 maal per jaar. Vanaf 1996 werd dit tijdschrift stilaan vervangen door een “Nieuwsbrief”. Eerst schoorvoetend, maar daarna uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift, dat vandaag wordt uitgegeven in een wat meer luxueuze vorm dan bij zijn herstart in 1996. Het verenigingsorgaan verschijnt heden 3 maal per jaar.
Regelmatig worden er ook boeken en brochures uitgegeven zoals “De Sint-Martinuskerk in Massemen” en “Het Burgemeestershof in Massemen”.
Deze twee publicaties zijn, naast nog enkele andere, steeds te verkrijgen in het museum.

Onze bibliotheek
Wij beheren een eigen bibliotheek, bestaande uit 2500 titels. Deze worden nooit uitgeleend maar kunnen ten behoeve van studenten, onderzoekers, leden, ter plaatse worden geconsulteerd. Het volstaat een vraag te richten naar een van onze bestuursleden.

Werkgebied
Het werkgebied omvat de gemeenten van Groot-Wetteren, Massemen, Westrem en Wetteren.