Hier kan je een aantal documenten raadplegen. De collectie wordt geleidelijk uitgebreid

Documenten

Klapper op staten van goed van Massemen-Westrem

1620-1795 / Jozef De Schamphelaere

Voor Wetteren en Massemen-Westrem zijn staten van goed bewaard uit de 17de en 18de eeuw. De staat van goed is te vergelijken met een erfenisaangifte . Ze werd bij het overlijden van de man of vrouw opgesteld door de schepenen, die optraden als oppervoogden. Ze diende om de erfenisrechten te vrijwaren van de kinderen, jonger dan 25 jaar, de leeftijd waarop je toen volwassen werd. De kinderen ontvingen hun erfdeel als ze 25 jaar werden of vroeger als ze huwden of in het klooster traden. Er kon ook een staat van goed opgemaakt worden als de overledene een vrijgezel was of als het om een kinderloos gezin ging.

In de staat van goed kunnen we terugvinden:

- de familie(banden) van de overledene (klein)kinderen, (groot)ouders

- de onroerende bezittingen

- de renten

- het gereedschap, de meubels, de kleren en juwelen

- de schulden

- de namen van de twee aangestelde voogden, een langs vaderlijke en een langs moederlijke kant.

Joris Clincspoor verzorgde de 'Indices op de staten van goed van de prochie en heerlijkheid van Wetteren, inbegrepen de aanhangsels Erbuer en Ravenschoot 1609-1795'. Hierop verscheen ook nog een 'deel twee (aanvulling) 1653-1795'. Beide te raadplegen in ons documentatiecentrum (na afspraak via fsw1@skynet.be en in de gemeentelijke bibliotheek, Markt 27 (https://wetteren.bibliotheek.be/ ). Jozef De Schamphelaere zorgde voor een 'Klapper op de staten van goed van Massemen-Westrem 1620-1795, die je hier online kan raadplegen.

Resolutieboeken van Wetteren

Resolutieboek 31.12.1768 - 06.03.1794 (Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55)

Tijdens het ancien régime, bij de senioren onder ons ook gekend als de nieuwe tijden (+/- 15(00-1800), werd de prochie Wetteren bestuurd door een schepenbank, samengesteld uit 1 burgemeester en 6 schepenen. De vergaderingen van de schepenbank werden bijgewoond door de baljuw als vertegenwoordiger en verdediger van de belangen van de heer van Wetteren. Hij waakte over de correcte uitvoering van de gevelde vonnissen. Als moest beslist worden over fiscale aangelegenheden, dan kwamen ook de pointers of setters (= belastingambtenaren), 2 grote (grond)eigenaars en 5 notabelen naar de vergadering. De griffier maakte een verslag van elke vergadering en van de genomen beslissingen (= resoluties) en schreef die in in het resolutieboek. In het gemeentearchief berusten nog de resolutieboeken vanaf het jaar 1642. Van het resolutieboek 1768-1794 kan je hierna de transcriptie vinden. De transcriptie van het resolutieboek 1734-1768 is in de maak.

Nieuwsbrieven

Hier kan u een nieuwsbrieven uit vorige jaargangen vinden. Ze zijn als PDF opgeslagen. Klik op de kaft om de nieuwsbrief te openen.
2019 - jaargang 23
2018 - jaargang 22