Hoe kan je lid worden?

Het lidmaatschap van de heem- en geschiedkundige kring “Jan Broeckaert” vzw, bedraagt slechts 12 euro per jaar. Je kan lid worden tijdens je bezoek aan ons museum of door overschrijving op het rekeningnummer BE21 0682 1293 2003. Je kan ook altijd eerst contact opnemen met onze penningmeester/secretaris, via mail:
secretariaat@heemkringwetteren.be
of telefonisch: 09 369 17 63 of 0479 479 664.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Ben je lid dan nodigen we je steeds uit op (de receptie van) onze tentoonstellingen in het museum (onder andere op onze jaarlijkse kermistentoonstelling).

  • Ben je lid dan nodigen we je uit op en kan je deelnemen aan onze evenementen.

  • Ben je lid dan kan je deelnemen aan onze gegidste historische themawandelingen rond begraafplaatsen, bunkers, verdwenen industrieën, beluiken, enz.

  • Ben je lid dan kan je met ons op bezoek naar erfgoedbibliotheken en musea.

  • Ben je lid dan kan je een rondleiding krijgen in ons museum, tijdens de openingsdagen van het museum of op afspraak, individueel of in groep, bijvoorbeeld met je familie of vrienden.

  • Ben je lid dan ontvang je drie keer per jaar onze nieuwsbrief, per post en als je dat wilt ook via e-mail. In de nieuwsbrief publiceren we bijdragen over het verleden van Wetteren, Massemen én Westrem. Via de nieuwsbrief nodigen we je ook uit op onze activiteiten.

  • Ben je lid dan kan je, na afspraak, de in ons documentatiecentrum aanwezige literatuur en documentatie raadplegen.

©2021 Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren