Vrienden van het Museum

Beste sympathisant,
We zijn gestart met een nieuwe groep ‘Vrienden van het museum’. Hiermee willen we je nauwer betrekken bij de werking van ons museum. Je kan naar eigen goeddunken twee keer per week, op donderdag- of vrijdagnamiddag helpen bij het onderhoud, de opstelling en de uitbouw van onze museumcollectie. De bestuursleden van onze heem- en geschiedkundige kring helpen je daarbij.

Interesse? Dan kan je dat laten weten via een mail aan onze ondervoorzitter die de onderhoudswerkzaamheden coördineert:
ondervoorzitter@heemkringwetteren.be.
Een telefoontje kan ook, na 20 uur: 09-369 80 89. Samen zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk museum. En... koffie, thee en koekjes staan klaar.

Groepsbezoeken

Je kan een geleid bezoek brengen aan ons museum. Maak hiervoor een afspraak met onze archivaris Fernand Schamp, via mail.
of telefonisch: 09 369 17 63 of 0479 479 664.
Je kan ook een bezoek boeken via de
Toeristische dienst van de gemeente Wetteren, Kerkstraat 1: 09 366 31 04.

©2021 Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren